NHS Wales

GMS Contract Opportunity - Holyhead, Wales

Recruiter
NHS Wales
Location
Holyhead
Salary
GMS Contract
Posted
13 Aug 2018
Closes
13 Oct 2018
Function
Other, Partner
Sector
NHS
Hours
Full Time
Contract Type
Permanent

GMS Contract Opportunity

Cambria Surgery, Holyhead, Isle of Anglesey

 

We are looking for visionary, forward thinking and innovative General Practitioners to take over the General Medical Services Contract in Cambria Surgery, Holyhead. The Contract will be available from 1st April 2019.

In the heyday of the mail coaches, Holyhead (confusingly pronounced 'holly head') was the vital terminus of the London road and the main hub for onward boats to Ireland. To this day, there remain good road, rail and sea links via the vibrant seaport. The area has a rich prehistoric and Roman past, visible in the impressive herringbone walls of the 4th-century fort from which the town takes its Welsh name, Caergybi. There are so many attractions in Holyhead, not least the Puffins! Following the Wales Coastal path, you will encounter Trearddur Bay, South Stack Lighthouse, the man-made Breakwater to defend Holy Island, a Maritime Museum and St Cybi’s Church.

This Practice provides all essential, additional, and a range of enhanced, General Medical Services. Working with other Health and Social Care partners, you will develop and provide collaborative and innovative solutions to a diverse range of opportunities presented in the immediate locality and wider community.

You will work with the existing, experienced and dedicated Practice team who will transfer to the new Contract holders under TUPE regulations

List Size 5,213 patients

 

 

Cyfle Contract GMS

Meddygfa Cambria, Caergybi, Ynys Môn

 

Rydym yn chwilio am Feddygon Teulu gweledigaethol, blaengar ac arloesol i gymryd drosodd y Contract Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol ym Meddygfa Cambria, Caergybi. Bydd y Contract ar gael o 1 Ebrill 2019.  

Pan oedd y coetsis post yn eu hanterth, Caergybi oedd pen taith hanfodol ffordd Llundain a’r brif ganolfan ar gyfer cychod i Iwerddon. Hyd heddiw, mae cysylltiadau ffordd, trên a môr da yn parhau hyd heddiw drwy’r porthladd bywiog. Mae gan yr ardal hanes Rhufeinig a chyn-hanesyddol cyfoethog, sydd i’w weld yn waliau saethben trawiadol y gaer 4ydd ganrif lle daw enw Cymreig y dref, Caergybi. Mae cymaint o atyniadau yng Nghaergybi, yn enwedig y Palod! Wrth ddilyn llwybr Arfordir Cymru, byddwch yn dod ar draws Bae Treaddur, Goleudy Ynys Lawd, y Morglawdd a wnaed gan ddyn i amddiffyn Ynys Gybi, Amgueddfa Arforol ac Eglwys Sant Cybi.   

Mae’r Feddygfa hon yn darparu’r holl Wasanaethau Meddygol Cyffredinol hanfodol, ychwanegol ac ystod o wasanaethau estynedig. Gan weithio â phartneriaid Iechyd a Gofal Cymdeithasol eraill, byddwch yn datblygu datrysiadau ar y cyd ac arloesol a’u darparu i ystod amrywiol o gyfleoedd a gyflwynir yn yr ardal leol a’r gymuned ehangach.

Byddwch yn gweithio gyda’r tîm Meddygfa presennol, profiadol ac ymroddedig a fydd yn cael eu trosglwyddo i’r deiliaid Contract newydd o dan reoliadau TUPE

Maint y Rhestr 5,213 claf